số tài khoản vcb là gì

Biết rõ về các đầu số tài khoản của ngân hàng Vietcombank giúp khácha hàng tực hiện các giao dịch ngân hàng một cách dễ dàng hơn. Khi thực hiện các giao ...相關軟體 PhraseExpress 下載

寫文件或E-Mail時,是否發現常常重復使用一些文字或短句。 例如『Dear Sir, thank you, 已收到您的來信』,或是其它常見的文字。 雖然E-Mail有提供簽名檔功能,節省了我們一些時間,但如果有更能減少時間的工具,對使用者來說會更好。 PhraseExpress就是這樣的工具,我們可以將常用的文字、短句或片語,儲存下來,在製作文件或寫E-Mai...

了解更多 »