ngôi sao thời trang công chúa

Ngôi Sao Thời Trang 360mobi - Chuyện của bạn gái chúng mình, đã có mặt trên iOS & Android. ... CẤP THIẾU NỮ & CÔNG CHÚA - CHẶNG 1 ...相關軟體 PhraseExpress 下載

寫文件或E-Mail時,是否發現常常重復使用一些文字或短句。 例如『Dear Sir, thank you, 已收到您的來信』,或是其它常見的文字。 雖然E-Mail有提供簽名檔功能,節省了我們一些時間,但如果有更能減少時間的工具,對使用者來說會更好。 PhraseExpress就是這樣的工具,我們可以將常用的文字、短句或片語,儲存下來,在製作文件或寫E-Mai...

了解更多 »